رد کردن لینک ها

ویپ تیک | VoipTik - استفاده از یک دستگاه تلفن برای چندین کاربران در زمان های متفاوت

هات دسکینگ چیست ؟

هات دسکینگ یک ویژگی در سیستم تلفن ویپ است. در این سیستم کاربر می‌تواند با پروفایل خود وارد هر دستگاه تلفنی شود. شماره داخلی و دیگر تنظیمات مربوط به خود را در آن دستگاه تلفن وارد نماید و آن تلفن، داخلی و دیگر تنظیمات را از مرکز تلفن شما دریافت کند. با استفاده از این ویژگی می‌توانید با پروفایل کاربری خود را روی هر دستگاه تلفنی داشته باشید. درواقع شما می‌توانید داخلی خود را در هر تلفنی در هرجایی از شرکت و سیستم تلفن VoIP داشته باشید.

ویژگی Hot desking در ویپ به شما کمک می‌کند تا استفاده بهینه‌ای از فضای شرکت داشته باشید. امروزه بحث هتلینگ Hoteling در امریکا بسیار محبوب شده است. در سناریو Hoteling کارمندان می‌توانند در ساعات مختلف کاری روی هر میز دلخواه، کار روزانه خود را شروع کنند و یا ممکن است در شرکتی که شیفت کارمندان تغییر می‌کند، در این شرایط کارمندان پشت هر میزی می‌توانند با واردکردن پروفایل خود در تلفن ویپ داخلی و پیام‌های خود را داشته باشند.

کاربرد دیگر هات دسکینگ می‌تواند در مراکز پزشکی باشد. برای مثال یک متخصص اپتومتری ممکن است در یک مرکز پزشکی در طول روز بین دفاتر مختلف رفت‌وآمد داشته باشد با روش Hot desking این متخصص همیشه در دسترس است و داخلی خود را در دفاتر مختلف خود اجرا می‌کند و همیشه می‌تواند به voicemail های خود دسترسی داشته باشد. همچنین ممکن دفاتر اشتراکی در مراکز پزشکی وجود داشته باشد در نوبت صبح پزشک ارتوپد، در نوبت عصر پزشک قلب و در شیفت پزشک اورژانس. با این ویژگی هر پزشک در زمان خود پروفایل خود را روی دستگاه تلفن دفتر وارد می‌نماید و پس از خروج از آن خارج می‌شود.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه